Theodora Elisabeth Bowier

Theodora Elisabeth Bowier is geboren op 14 jul. 1815 in 's-Hertogenbosch en overleden op 4 feb. 1890 in Rotterdam.

Zij huwde Johan Adriaan Jacob Esser op 21 aug. 1847 in Rosmalen. Johan Adriaan Jacob is geboren op 25 sep. 1807 in Breda en overleden op 15 nov. 1851 in Samarang.


Kinderen van Theodora Elisabeth Bowier en Johan Adriaan Jacob Esser

  1. Dood geboren Esser is geboren op 17 jun. 1848 in Poerbolingo en overleden op 17 jun. 1848 in Poerbolingo.
  2. Jan Esser is geboren op 26 okt. 1849 in Poerbolingo en overleden op een onbekende datum.
  3. Clara Joanna Jacoba Sara Esser is geboren op 2 feb. 1851 in Baojoemaas en overleden op 11 nov. 1900 in Delft.
  4. Joan Adriaan Jacob Theodoor Eliza Esser is geboren op 16 apr. 1852 in Rosmalen en overleden op 22 feb. 1875 in Kotta Radja.

Website Ruiterstraat-online: Betsie Bowier, stamde uit de regentenfamilies Bowier en van Rensselaar. Na haar huwelijk in augustus 1847 op ‘Coudewater’ – ouderlijk huis – met Jan Esser, Oost Indisch ambtenaar, Assistent Resident van politie te Semarang, vertrokken zij naar Poerbolingo, Residentie Banjoemas. Hun eerste kind stierf bij de geboorte. Hun zoon Jan werd in oktober 1849 geboren en hun dochter Jacqueline in februari 1851. Drie maanden daarna overleed haar man in de leeftijd van achtenveertig jaar. Betsie met haar twee kinderen keerde terug op het ouderlijk huis ‘Coudewater’ in Rosmalen en in april 1852 beviel zij van haar vierde kind, Adriaan. Haar werd uit het weduwen- en wezenfonds Nederlandsch-Indië een klein pensioen toegekend. Rond 1873 verhuisde zij naar het 10 km verder op gelegen ‘Bommel’, dat bekend stond als toevlucht voor ‘Indisch gepensioneerden’ en de reputatie had een goedkoop en gezellig stadje te zijn. Het noodlot sloeg voor de derde keer toe toen zoon Adriaan, die vol hoop op een mooie carrière was overgegaan naar het Oost Indisch Leger, in februari 1875 sneuvelde in Nederlands Indië. Na het vertrek van haar dochter Jacqueline verliet ook zij Zaltbommel en woonde eerst in Den Haag en later aan het einde van haar leven in Rotterdam.