Hugo Bowier


Hugo Bowier is geboren op 6 mrt. 1758 in 's-Hertogenbosch en overleden op 11 jun. 1834 in 's-Hertogenbosch. Hij huwde Theodora Elisabeth Baert Verspijck op 12 dec. 1785 in 's-Hertogenbosch. Theodora Elisabeth is geboren op 1 jan. 1763 in Amsterdam en overleden op 18 mei 1832 in Sint-Michielsgestel.

Kinderen van Hugo Bowier en Theodora Elisabeth Baert Verspijck

  1. Henrietta Maria Hermina Bowier is geboren op 26 okt. 1788 in 's-Hertogenbosch en overleden op 14 jun. 1807 in 's-Hertogenbosch.
  2. Sara Maria Bowier is geboren op 15 aug. 1790 in 's-Hertogenbosch en overleden op 7 jan. 1851 in Rotterdam.
  3. Jan Bowier is geboren op 29 apr. 1793 in 's-Hertogenbosch en overleden op 22 feb. 1853 in Rosmalen.
  4. Léonore Helene Henrietta Bowier is geboren op 25 okt. 1796 in 's-Hertogenbosch en overleden op 9 jun. 1853 in Breda.
  5. Abdia Aletta Cornelia Bowier is geboren op 19 mrt. 1798 in 's-Hertogenbosch en overleden op 9 jun. 1798 in 's-Hertogenbosch.
  6. Abdia Aletta Cornelia Bowier is geboren op 24 nov. 1799 in 's-Hertogenbosch en overleden op 24 jul. 1880 in 's-Gravenhage. 
  7. Daniël Bowier is geboren op 25 mrt. 1801 in 's-Hertogenbosch en overleden op 15 sep. 1847 in Eindhoven.

Jaarboek van den Nedelandschen Adel 1891

Jhr. Mr. Hugo Bowier, geboren te 's-Hertogenbosch 6 Maart 1758, promoveerde tot doctor in de rechten 19 Juni 1780, advocaat, ontvanger en schepen te 's-Hertogenbosch, president der crimineele vierschaar in 1806, voorzitter der rechtbank van eersten aanleg aldaar in 1811, advocaat-fiscaal der middelen in Noord-Brabant in 1814, overleden te 's-Hertogenbosch 11 Juni 1834 na bij diploma van 5 September 1815 in den Nederlandschen adelstand te zijn verheven. Hij huwde 12 December 1785 met Theodora Elisabeth Baert Yerspyck, geboren te Amsterdam 1 Januari 1763, overleden te St. Michielsgestel 18 Mei 1832, dochter van Daniël en van Sara Maria Aardewyn.

Wikipedia over Hugo Bowier

Hugo Bowier was lid van de familie Bowier en een zoon van Jan Bowier, landdrost van Boxtel, Liempde en president-schepen van de stad 's-Hertogenbosch, en Henriette Maria Hermina Ackersdijck. Bowier studeerde Romeins en hedendaags recht aan de Hogeschool Utrecht en promoveerde op dissertatie. Na zijn studie begon hij als advocaat te werken in zijn geboorteplaats 's-Hertogenbosch. Tevens was hij daar schepen. Van 29 tot en met 30 maart in 1814 was hij lid van de Vergadering van Notabelen voor het departement Monden van de Rijn. Vanaf 1814 tot 1820 was Bowier werkzaam als advocaat-fiscaal der middelen in Noord-Brabant. Van 1820 tot 1824 was hij directeur der directe en indirecte belastingen en accijnzen in Noord-Brabant.

Hugo Bowier trouwde op 12 december 1785 te 's-Hertogenbosch met Theodora Elisabeth Baert Verspijck, een dochter van Sara Maria Aardewijn, enige erfgename van de koffieplantage Leliëndaal en Daniël Baert Verspijck

Bron: Wikipedia