Stamboom Familie Bowier

Jonkheer Hugo Bowier, geboren 6 Maart 1758, bij diploma van 5 September 1815 verheven tot den adelstand, ontvanger en schepen van 's-Hertogenbosch, was in 1806 president der criminele vierschaar, in 1811 voorzitter der rechtbank van eersten aanleg te 's-Hertogenbosch en in 1814 advocaat-fiskaal der middelen in Noord-Brabant, overleed te 's-Hertogenbosch 11 Juni 1834. Hij huwde met Theodora Elisabeth Baart Verspyck, overleden te St. Michielsgestel 18 Mei 1832, dochter van Daniël Baart Verspyck en van Sara Maria Aandewijn. Het echtpaar kreeg zeven kinderen, waaonder Jhr. Jan Bowier (1793-1853); Jkvr. Léonore Helene Henriette Bowier (1796-1853); Jkvr. Abdia Aletta Cornelia Bowier (1799-1880) en Jhr. Daniël Bowier (1801-1847).

Op deze site brengen we de nakomelingen van Hugo Bowier in beeld. Veel nakomelingen hebben een stevig stempel op de vaderlandse en regionale geschiedenis gedrukt. Het landgoed Coudewater in Rosmalen was in de eerste helft van de 19de eeuw zo'n beetje het episch centrum van ons land. Meer over Coudewater....

Wapen

Gevierendeeld: 1 en 4, in zilver een roode leeuw, vergezeld van drie herkruiste roode kruisjes met spitsen voet., twee van boven en een van onderen (Bowyer) ; 2 in blauw, drie gouden spaden met zilveren stelen geplaatst 2 en 1 de stelen omhoog (Knypersley) ; 3 gedwarsbalkt van blauw en zilver van zes stukken, de eerste blauwe balk beladen met twee zilveren penningen (Venables). Schildhouders : twee gouden leemven. Geen helmteeken doch het schild gedekt met een jonkheerenkroon.

Bron: Jaarboek van den Nederlandschen Adel 1891

Familienamen in deze stamboom

Aalstius den Appel - Banga - Berghuis - Bijleveld - Bowier - Broers - Calkoen - Carruthers - Craven - De Blocq van Scheltinga - De Bloeme - De Moulin - De Veer - Diederichs - Engelenberg - Esser - Gardyne - Gunter - Heijligers - Herwarth van Bittenfeld - Heshusius - Huisman - Lohanapessy - Mollerus - Monaghan - Pearce - Plass - Princen - Prinsen - Rink - Rinkes - Sanders - Scharten - Schimmel - Schoon - Serraris - Smit - Somer - Stam - Tiberghien - Tjeenk Willink - Van Beresteijn van Maurick - Van Beusekom - Van Deventer - Van Dorp - Van Eys - Van Fenema - Van Heemstra - Van Lynden - Van Mens - Van Muijen - Van Panhuys - Van Rensselaar - Van Rensselaar Bowier - Van Sypesteyn - Van Utenhove - Van Wermeskerken - Van Zanten Jut - Verbruggen - Versfelt - Von Weiler - Westenberg - Wittop Konings - Wolterbeek Müller

Broer Maarten

Uit het derde huwelijk van Jan Bowier (met Henrietta Ackersdijk) werden acht kinderen geboren, waarvan twee zoons in den Nederlandschen adelstand verheven zijn. Naast Mr. Hugo Bowier is dat zijn broer Maarten, die kinderloos overlijdt.

Jhr. Mr. Maarten Bowier, geboren te 's-Hertogenbosch 11 December 1750, promoveerde in de rechten in December 1776, schepen en raad van 's-Hertogenbosch in 1779, lid der eerste kamer van de staten-generaal, bij organiek besluit van 28 Augustus 1814 geadmitteerd in de ridderschap van Noord-Brabant, bij diploma van 5 September 1815 in den Nederlandschen adelstand verheven, ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw, kinderloos overleden te 's-Hertogenbosch 30 Januari 1830, huwde 22 December 1779 met Susanna Everdina Donker van den Hoff, geboren te s-Gravenhage 30 December 1749, overleden te 's-Hertogenbosch 20 October 1834, dochter van Mr. Mattheus en van Maria Cornelia Patijn.

 

Portret van Maria Cornelia Bowier (1753-1827), echtgenote van Willem Cornelis Ackersdijck, en drie van hun kinderen, waarschijnlijk Maria Elisabeth Adriana (1786-1822), Jan (1790-1861) en Henrietta Maria Hermina (1792-1868) in interieur. Bij een tafel zit de moeder en staan de drie kinderen. Op de tafel staat een theeservies.

Bron: Noordbrabants Museum